Pytanie
Strona zamieszkująca na terenie gminy ubiega się o zasiłek pielęgnacyjny z tytułu ukończenia 75. roku życia (1939 rocznik). Informuje, że pobiera wypłacane przez ZUS świadczenia pieniężne jako dziecko osób deportowanych (w latach 1939-1945) do pracy przymusowej w Niemczech.
Czy strona może ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny, czy też powinna ubiegać się o dodatek pielęgnacyjny w ZUS?