Pytanie
Czy dostarczenie przez pracownika druku ZUS N-12F (Orzeczenie lekarza orzecznika), w którym wpisano, że pracownik jest niezdolny do pracy, jest wystarczającym dokumentem stwierdzającym niepełnosprawność pracownika w kontekście art. 4 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych?
Jeżeli nie jest wystarczającym dokumentem umożliwiającym wliczenie tej osoby do grona osób pomniejszających opłatę na PFRON (art. 21 ustawy), to jaki dokument pracownik powinien dostarczyć z ZUS?