Pytanie
Czy organizacja tzw. zielonej szkoły przez biuro turystyczne może chociaż w części podlegać stawce zwolnionej z VAT jako świadczenie usług edukacyjnych?
W skład takich usług wchodzi m.in. nocleg, wyżywienie, obsługa pilota, usługi przewodnika, program (przeważnie edukacyjny) - czyli wizyty w muzeach, warsztaty, wyjścia np. w góry z przewodnikiem lub jakimś szlakiem, ścieżki edukacyjne (np. w parkach narodowych czy krajobrazowych) do tego wszystkiego jeszcze nauczyciele realizują określone części programu szkolnego, czasem zwyczajnie prowadzą lekcje na tematy związane z miejscami pobytu.