Pytanie
Jesteśmy samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, którego przychody w 95% pochodzą z realizacji umów na rzecz NFZ, a więc są dla nas środkami publicznymi, o których mowa w ustawie o finansach publicznych.
Czy w związku z powyższym, opłata za szkolenie naszego pracownika przez firmę zewnętrzną winna być usługą zwolnioną z VAT, czy podlegać opodatkowaniu 23% stawką VAT?
Naszym zdaniem jest to usługa sfinansowana przez szpital w co najmniej 95% ze środków publicznych i powinna korzystać ze zwolnienia, zgodnie z zapisami art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) u.p.t.u.