Pytanie
Prezes wieloosobowego zarządu spółki z o.o. wykonuje swoje obowiązki na podstawie umowy o pracę zawartej z radą nadzorczą. Obecnie podjął naukę na studiach podyplomowych. Studia zostały podjęte bez "skierowania" przez radę nadzorczą (brak jest uchwały rady przyznającej prezesowi to świadczenie bądź innego dokumentu potwierdzającego zgodę rady nadzorczej na sfinansowanie nauki prezesa ze środków spółki).
Czy opłacane przez spółkę za prezesa świadczenie za czesne, zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowania stanowią dla prezesa zwiększenie przychodu ze stosunku pracy z innych źródeł (będą opodatkowane i oskładkowane)?
Czy będą korzystały ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 u.p.d.o.f.?