Pytanie
Inwestor twierdzi, że grunt na którym ma być wybudowany budynek jest rolą - gruntem mineralnym kategorii czwartej, zatem nie podlega przepisom o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
Czy obowiązkiem organu administracji architektoniczno-budowlanej jest weryfikacja tej informacji, czy też inwestor powinien wystąpić o wyłączenie gruntu z produkcji rolnej i dołączyć do wniosku o pozwolenie na budowę stanowisko właściwego organu o braku konieczności takiego wyłączenia?