Pytanie
Spółka A podpisała umowę najmu ze spółką B. Spółka A jest najemcą, natomiast spółka B wynajmującym. Najem rozpocznie się dnia 1 grudnia 2012 r. pod warunkiem podpisania protokołu przejęcia pomieszczeń. Spółka A, najemca, musiała zerwać dotychczasową umowę najmu ze spółką C, aby podpisać nową umowę ze spółką B, wynajmującym. W związku z zerwaniem umowy spółka A zapłaciła odszkodowanie w kwocie 500.000 zł. Na podstawie umowy koszt odszkodowania poniesiony przez spółkę A w kwocie 500.000 zł został przeniesiony na wynajmującego, czyli spółkę B.
Czy koszt takiej zapłaty dla spółki B będzie również odszkodowaniem i czy nie będzie podlegał opodatkowaniu VAT i będzie można wówczas udokumentować go notą obciążeniową?
Czy taki koszt dla spółki B będzie raczej kosztem pozyskania klienta i zobowiązaniem się do zaniechania pewnych czynności lub tolerowania określonych stanów rzeczy (kontynuowania najmu u poprzedniego najemcy) i będzie podlegał opodatkowaniu VAT stawką podstawową?