Pytanie
Pracownikom udostępniamy odpłatnie samochody na podstawie umowy. Samochody te są wykorzystywane głównie do celów służbowych, a w określonym limicie kilka dni do celów prywatnych. Kwoty za wykorzystywanie samochodów do celów prywatnych ustalane są na podstawie stawki dziennej/godzinowej jak dla wypożyczalni w zależności od marki/modelu pojazdu. W związku z wejściem od 1 kwietnia 2014 r. zmian w podatku od towarów i usług, w której dla tak wykorzystywanych samochodów będziemy odliczać 50% podatku VAT od zakupów związanych z ich użytkowaniem, nie odliczony VAT w całości będziemy traktować jako koszt uzyskania przychodów. To samo dotyczy amortyzacji takich samochodów, jak i innych kosztów związanych z eksploatacją takich samochodów - w całości powinny stanowić koszt uzyskania przychodu.
Czy nasz sposób postępowania będzie prawidłowy?
Czy do takiego rozliczenia konieczna jest ewidencja przebiegu pojazdów?
Naszym zdaniem sposób ujęcia wydatków w kosztach podatkowych w związku z osiąganiem przychodu podatkowego za użytkowanie samochodów przez pracowników jest jak najbardziej prawidłowy. Nie jest wymagane też prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów. Jedynie w przypadku nieodpłatnych świadczeń na rzecz pracownika istniałaby potrzeba prowadzenia ewidencji przebiegu i wyłączania części kosztów jako NKUP, w tym i amortyzacji.