Pytanie
Czy nazwa refakturowanej usługi musi być identyczna z nazwą usługi z faktury pierwotnej?
Otrzymaliśmy fakturę z hotelu w Polsce za usługę noclegową i minibar ze stawką VAT odpowiednio 8% i 23%. Na życzenie powiązanego klienta z Niemiec refakturowaliśmy koszty z opisem "organizacja podróży, wizyta u klienta" ze stawką 8% (na pierwotnej fakturze nazwa -usługa hotelowa) oraz "organizacja podróży, wizyta u klienta" ze stawką 23% (na fakturze pierwotnej nazwa- minibar). Oczywiście nie doliczaliśmy żadnych dodatkowych kosztów, tylko są przeniesione koszty z faktury pierwotnej. Ponieważ VAT z faktury za nocleg nie możemy odliczyć kwota brutto z faktury pierwotnej jest kwotą netto w refakturze. Usługę opodatkowaliśmy mimo, że nabywcą jest klient z Niemiec, który podał nam numer VAT UE, ponieważ ta usługa związana jest z nieruchomością czyli obowiązek podatkowy w Polsce.
Czy popełniamy błąd spełniając życzenie klienta co do nazwy usługi?
Jakie to może wywołać dla naszej spółki konsekwencje?