Pytanie
Nauczycielka ma wyznaczony termin porodu na miesiąc czerwiec. Przebywa na L-4 od listopada 2013 r. do nadal. Po rozwiązaniu ma zamiar złożyć wniosek o urlop macierzyński, dodatkowy urlop macierzyński i urlop rodzicielski.
Czy byłaby taka możliwość, żeby zrezygnowała z urlopu rodzicelskiego (nie będzie się dzieliła tym urlopem z ojcem dziecka) i po urlopie dodatkowym macierzyńskim i zaległym urlopie wypoczynkowym skorzystała z rocznego urlopu dla poratowania zdrowia?
W jakim terminie powinna złożyć u dyrektora szkoły odpowiednie wnioski na ww. świadczenia?