Pytanie
Nauczycielka zatrudniona na 0,37 etatu w szkole feryjnej do 31 sierpnia 2015 r. przebywała na:
- zwolnieniu lekarskim (ciąża) od 7 stycznia 2014 r. do 5 maja 2014 r.,
- urlopie macierzyńskim od 6 maja 2014 r. do 23 września 2014 r.,
- dodatkowym urlopie macierzyńskim od 23 września 2014 r. do 3 listopada 2014 r.,
- urlopie rodzicielskim od 4 listopada 2014 r. do 4 maja 2015 r.
Nauczycielka wystąpi z wnioskiem o zaległy urlop wypoczynkowy (chce go wykorzystać po urlopie rodzicielskim), którego przysługuje jej 56 dni (8 tygodni) za 2014 r. Od 5 maja 2015 r. do 26 czerwca 2015 r. (czyli do zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych) są 53 dni, a od 27 czerwca 2015 r. rozpoczynają się ferie letnie, z których będzie korzystała jako z urlopu 2015.
Czy w związku z trwającą do 31 sierpnia 2015 r. umową o pracę należy wypłacić nauczycielce ekwiwalent pieniężny za te 3 dni, mimo że planowane jest dalsze zatrudnienie na część etatu od 1 września 2015 r.?
Jak należy prawidłowo rozwiązać sprawę urlopu wypoczynkowego?