Pytanie
Czy nastąpi opodatkowanie VAT majątku sp. z o.o. (będącej płatnikiem VAT), który po jej likwidacji został podzielony pomiędzy udziałowców?
Czy ma znaczenie, że jeden z udziałowców majątek ten będzie wykorzystywał we własnej działalności gospodarczej będąc płatnikiem VAT?
Czy do ustalenia powyższego ma znaczenie, który majątek był kupowany z odliczeniem VAT bądź z odliczeniem częściowym VAT (50% - samochód)?
Czy likwidowana sp. z o.o. dokonuje płatności podatku dochodowego od osób prawnych, jeżeli majątek zostaje podzielony między udziałowców zgodnie z udziałami?