Pytanie
Czy należy zobowiązać Inwestora do opracowania projektu stałej organizacji ruchu w związku z wydawaniem decyzji na lokalizację zjazdu publicznego z drogi gminnej?
Jezdnia, z której odbywa się zjazd, ograniczona jest od zewnętrznych krawędzi liniami ciągłymi. W przypadku wykonania zjazdu do działki, chcąc zjechać z drogi należy przekroczyć linię ciągłą.
Czy chcąc wykonać linię przerywaną na całej długości zjazdu, trzeba to uzgodnić w projekcie stałej organizacji ruchu?
Czy jest to zwykła czynność techniczna, która zostanie wykonana podczas prac budowlanych związanych z wykonywaniem zjazdu?