Pytanie
Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze godzin, w systemie równoważonego czasu pracy, wynagradzany stawką miesięczną przepracował w miesiącu mniej o 8 godzin niż to wynika z nominalnego czasu pracy, ale to pracodawca tak ustalił harmonogram (nie we wszystkich dniach praca była 8-godzinna).
Czy za taki miesiąc przysługuje mu pełna miesięczna płaca zasadnicza?
W połowie kolejnego miesiąca nastąpiło rozwiązanie umowy o pracę, a pracownik przepracował tyle godzin, ile wynika z nominalnego czasu pracy za ten okres. Pracownikowi pozostał niewykorzystany jeden dzień urlopu wypoczynkowego. Ponieważ w poprzednim miesiącu pracownik pracował w sumie o jeden dzień krócej (8 godzin).
Czy pracodawca może uznać, że w ten sposób wykorzystał urlop i nie wypłacać ekwiwalentu za urlop?