Pytanie
Zakład, wobec którego jest prowadzone postępowanie w sprawie wydania decyzji nakładającej obowiązek ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko w zakresie emitowanego hałasu, wniósł, aby przy wydawaniu ww. decyzji organ uwzględnił wniosek, aby ograniczyć obowiązywanie decyzji w czasie, tj. wyłącznie w okresie sezonu letniego (od lipca do końca sierpnia każdego roku), kiedy to działalność może być uciążliwa dla sąsiadujących domków wczasowych i ośrodków wypoczynkowych. Ponadto, zakład wniósł, aby odroczyć wykonanie ewentualnej decyzji i rozłożenia wykonywania wszystkich prac dostosowujących normy głośności w możliwie najdłuższym czasie.
Czy powyższe wnioski należy uwzględnić?