Pytanie
Czy należy uwzględniać w podstawie zasiłku składniki okresowe, które pracownik otrzymał w trakcie łączenia pracy z urlopem rodzicielskim?
Pracownik przebywający na urlopie rodzicielskim do 20 lutego 2014 r. od dnia 10 do 23 listopada 2013 r. pracował u swojego pracodawcy na 1/2 etatu. Pracownik w trakcie tej pracy otrzymał nagrodę i premię kwartalną, które wypłacane są u pracodawcy. Pracownik ponownie złożył wniosek o wykonywanie pracy na 1/2 etatu od 10 do 23 grudnia 2013 r., jednak od dnia 16 do 18 grudnia 2013 r. chorował. W grudniu otrzymał nagrodę za pracę wykonywaną w listopadzie. Po powrocie z urlopu rodzicielskiego w dniach 3. lutego -4 kwietnia 2014 r. miał zwolnienie lekarskie. W marcu otrzymał premię kwartalną (za pracę wykonywaną w trakcie równoczesnego przebywania na urlopie rodzicielskim).
Jak należy ustalić podstawę zasiłku (jakie uwzględnić składniki i za jaki okres) za okres od 16 do 18 grudnia 2013 r. oraz od 3 lutego do 4 kwietnia 2014 r.?