Pytanie
Jesteśmy firmą świadczącą usługi dostawy mebli z montażem w Niemczech. W ramach kontraktów często sprzedajemy również klientom tzw. meble luźne, niewymagające montażu. Meble te zakupujemy w Niemczech i odsprzedajemy z marżą.
W jakiej pozycji zakwalifikować w bilansie uzyskiwane z kontraktu przychody?
Czy powinniśmy podzielić przychód ze sprzedaży produktów (dostawa i montaż), a osobno zaewidencjonować przychód ze sprzedaży tej części mebli, które nie są przez nas produkowane, ani nie wymagają montażu, tj. jako Przychód ze sprzedaży towarów czy materiałów i jednocześnie odpowiednią wartość kosztów w poz. Wartość sprzedanych towarów/materiałów?
Czy należy w ten sposób rozdzielać przychód z jednego kontraktu?