Pytanie
Czy można wydać pozwolenie na budowę jeżeli projektant branży architektonicznej zaprojektował 7 miejsc postojowych przy budynku usługowym?
Zgodnie z art. 29 ust. 1 Prawa budowlanego pozwolenia na budowę nie wymaga budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie.
Jeżeli jednak przedłożony projekt budowlany obejmuje między innymi budowę miejsc parkingowych, czy należy wymagać projektanta z odpowiednimi uprawnieniami, czy wystarczy przedstawić miejsca postojowe na projekcie zagospodarowania sporządzonego przez projektanta branży architektonicznej?