Pytanie
Pracownica po wykorzystaniu pełnych urlopów (20 tygodni urlopu macierzyńskiego, 6 tygodni dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego) oraz zaległego urlopu wypoczynkowego powróciła do pracy. Dziecko urodziła 8 lutego r. do pracy powróciła od 22 marca 2014 r. Dostarczyła zaświadczenie lekarskie, że karmi piersią i korzysta z dwóch przerw półgodzinnych na karmienie. Pracodawca podejrzewa, że pracownica już nie karmi piersią.
Czy można wprowadzić do regulaminu pracy zapis, że pracownica karmiąca piersią dziecko musi dostarczać po 3 miesiącach zaświadczenie od pediatry, że dalej karmi piersią dziecko?