Pytanie
Czym można uzasadnić wydanie decyzji odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego (chlewni z obsadą 229,2 DJP) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (rozbudowa obiektu chowu trzody chlewnej do obsady 315,5 DJP)?
Dodam, że inwestycja została uzgodniona przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Teren miejscowości, w której planuje się realizację inwestycji, nie jest objęty miejscowym planem. Jedynym powodem, dla którego skłaniamy się do wydania decyzji odmownej jest sprzeciw społeczeństwa. Mieszkańcy gminy przeciwni realizacji inwestycji nie przedstawiają konkretnych dowodów na to, że inwestycja nie może zostać zrealizowana. Chodzi tu głównie o problem odorów, nieprzyjemnych zapachów, tj. subiektywne odczucia itp.