Pytanie
Jedna z pracownic niedługo odejdzie na zwolnienie lekarskie z tytułu ciąży i na urlop macierzyński. Szukając zastępstwa na jej miejsce przeprowadzono rekrutację wewnętrzną i zgłosiły się chętne osoby do podjęcia nowego wyzwania. W czasie nieobecności pracownicy ma ją zastąpić osoba z innego działu, która obecnie posiada umowę na czas nieokreślony.
Czy na czas zastępowania można przygotować porozumienie stron, w którym wskaże się, że ta druga osoba będzie pełnić obowiązki asystentki na czas nieobecności osoby, która obecnie jest w ciąży?
Czy w takim porozumieniu możemy zawrzeć klauzulę, że w chwili powrotu pracownicy osoba, która ją zastępuje powróci na uprzednio zajmowane stanowisko pracy?