Pytanie
Czy małżonkowie będący właścicielami lokalu użytkowego i posiadający wspólność majątkową mogą wynająć ten lokal jednemu z nich (żonie) w celu prowadzenia tam działalności gospodarczej?
Małżonkowie prowadzą odrębne indywidualne działalności gospodarcze. Mąż dokonywał wpłat na lokal użytkowy i od tych rat odliczał VAT, bo w przyszłości chce wynajmować ten lokal. Wkrótce będzie podpisany akt notarialny, do którego przystąpią oboje małżonkowie. Obecnie małżonkowie chcą, aby z tego lokalu korzystała żona w celu prowadzenia swojej działalności.
Czy wobec tego, mąż (skoro rozliczał ten lokal dotychczas u siebie w działalności gospodarczej) może wynająć żonie ten lokal, skoro żona też będzie jego współwłaścicielką?
A może jedynym rozwiązaniem jest, aby ten lokal był własnością tylko męża?
Zależy nam, aby mąż miał z tytułu wynajmu sprzedaż opodatkowaną, a nie zwolnioną (z uwagi na wcześniejsze odliczanie VAT od wkładów do spółdzielni).