Pytanie
Osoba fizyczna prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą rozliczaną na zasadzie ryczałtu, drugą w formie spółki cywilnej, gdzie mniejszą część udziałów posiada ojciec tej osoby, rozliczaną na zasadach ogólnych w formie PKPiR. Spółka cywilna świadczy usługi transportu. By mogła te usługi świadczyć, musiała zakupić samochód ciężarowy. W związku z tym, iż w tamtym czasie spółka nie posiadała wymaganego stażu w celu uzyskania kredytu na zakup samochodu ciężarowego, kredyt został zaciągnięty w firmie jednoosobowej. Następnie samochód został wciągnięty oświadczeniem na środki trwałe do spółki i wykorzystywany tylko i wyłącznie w spółce. Spółka użytkując samochód ciężarowy, uzyskiwała przychody i koszty uzyskania przychodów. W koszty księgowane były odsetki od zaciągniętego kredytu, na zakup tego samochodu. W chwili obecnej urząd skarbowy kwestionuje ten koszt, uzasadniając, iż kredyt nie jest zaciągnięty na spółkę cywilną. Wg nas, spółka cywilna, to spółka osób fizycznych, odpowiadają oni całym majątkiem, tak więc przychód w spółce, czy w jednoosobowej działalności jednej osoby, to przychód należący do jednej i tej samej osoby. Kredyt zaciągnięty został na samochód, który bezspornie wykorzystywany był w celu osiągnięcia przychodu i ten przychód był osiągany. Koszty muszą mieć związek z przychodem, a w tej sytuacji, ten związek jest niepodważalny. Gdyby nie zaciągnięto kredytu, nie ważne czy przez spółkę, czy przez jednego wspólnika w jego jednoosobowej działalności, to nie byłoby samochodu, dzięki któremu jest przychód i spółka może płacić podatki. Wg nas, odsetki od kredytu są kosztem uzyskania przychodu spółki, bo tam samochód jest używany i dzięki temu spółka osiąga przychody.
Czy nasze stanowisko jest prawidłowe?