Pytanie
Z uwagi na fakt dopłaty podatku przy rozliczeniu rocznym członek rady nadzorczej naszej firmy, nie będący naszym pracownikiem lecz osobą powołaną z zewnątrz do składu rady nadzorczej, wystąpił z wnioskiem o pobieranie od comiesięcznego wynagrodzenia wyższej kwoty podatku niż pobierane dotychczas 18% podstawy. Wysokość podatku została określona w wysokości kwotowej. Osoba ta nie zgadza się aby pobierać podatek z drugiego progu podatkowego w wysokości 32% podstawy.
Czy istnieje możliwość pobierania przez płatnika podatku w wysokości innej niż progi podatkowe wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?