Pytanie
W zabudowie zagrodowej inwestor chce razem z sąsiadem postawić na wspólnej granicy obiekty budowlane. Mają to być budowle do przechowywania płodów rolnych po około 25 m[2](ziemniaki, warzywa). Symetryczne pomieszczenia bez okien z wejściem z poziomu terenu i wspólną ścianą na granicy działek jako osią symetrii. Budowla wystaje około 2 m nad poziom terenu i jest zagłębiona 80 cm poniżej terenu. Z jednej strony (na działce) jest obsypana ziemią z trzech stron, po drugiej stronie zasypany jest tylko strop jak u sąsiada, pozostałe ściany są widoczne. Ponieważ są to działki zagrodowe, nie można posługiwać się przepisami odnośnie sytuowania budynków na granicy działki jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Czy taki obiekt jest budynkiem i czy nosi znamiona użytkowe budynku?
Czy będą obowiązywać tu wymagania jak dla budynku?
Czy inwestorzy chcąc wybudować identyczne obiekty, przy założeniu, że będą to schrony, mogą je usytuować na wspólnej granicy?