Pytanie
Nasza firma sprowadza z zagranicy wiele różnych substancji i mieszanin chemicznych na potrzeby własnej produkcji. Są to często substancje stanowiące środki niebezpieczne zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888) - dalej u.g.o.o.o. Dla przykładu: opakowanie sprowadzanej niebezpiecznej substancji X stanowią: worek PE umieszczony wewnątrz beczki tekturowo-metalowej, paleta drewniana, na której są umieszczone dwie ww. beczki i całość jest ofoliowana folią stretch.
Czy to oznacza, że od 2014 r. poszczególne opakowania będą podlegać trzem odrębnym rozliczeniom w zakresie wypełnienia wynikających z ustawy obowiązków, tj. worek PE jako opakowanie środka niebezpiecznego, beczka jako opakowanie wielomateriałowe, paleta i folia stretch jako opakowania rozliczane tak jak obecnie?
Jeżeli będziemy chcieli sami rozliczać (bez przystąpienia do porozumienia) opakowania po środkach niebezpiecznych i opakowania wielomateriałowe w zakresie osiągnięcia docelowych poziomów odzysku i recyklingu, to czy poziom ten ma być zgodny z załącznikiem 1 do u.g.o.o.o., czy będzie stanowić 100% sprowadzonych z zagranicy opakowań?