Pytanie
Jako dyrektor przedszkola zatrudniłam w placówce nauczycielkę - w wymiarze 1 etatu na czas określony (zastępstwo za nauczycielkę przebywającą na urlopie zdrowotnym) - od 1 września 2013 r. do 28 lutego 2014 r. Obecnie mam możliwość zatrudnienia tej osoby ponownie od 1 marca 2014 r. ale tylko na 1/2 etatu w grupie utworzonej w trakcie roku szkolnego, która funkcjonuje od 30 września 2013 r. do 30 czerwca 2014 r.
Jak poprawnie powinnam zatrudnić nauczycielkę?
Czy do 30 czerwca 2014 r. i wypłacić ekwiwalent za urlop?
Czy w dacie zakończenia umowy zaplanować wykorzystanie urlopu?
Czy mam obowiązek zatrudnić nauczycielkę do 31 sierpnia 2014 r?
Zaznaczam, że przedszkole zgodnie z projektem organizacyjnym ma przerwę wakacyjną od 1 lipca 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. Nie pełnimy dyżuru z dziećmi.