Pytanie
Podatnik podatku od środków transportowych zmarł, a na jego koncie podatkowym widnieje zaległość z tego tytułu za lata 2006-2009. Postanowieniem sądu spadek z dobrodziejstwem inwentarza otrzymują po 1/2 synowie zmarłego. Samochód został zezłomowany w 2010 r. Wydano decyzję o odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązania podatkowe zmarłego.
Czy dobrodziejstwo inwentarza ma wpływ na dochodzenie zaległości podatkowych z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych od spadkobierców?
W jaki sposób prowadzić egzekucję (tzn. tytuły wykonawcze wstawić na dwie osoby)?