Pytanie
Jesteśmy spółdzielnią mieszkaniową. Wynajmujemy lokale użytkowe. Raz w roku dokonywane jest rozliczenie centralnego ogrzewania, które opłacane jest przez najemców co miesiąc w czynszu zaliczkowo. Wystawiane są w związku z tym faktury korygujące. Zwiększające podstawę opodatkowania jak i zmniejszające. Zaznaczę, iż media łącznie z czynszem opodatkowane są jedną stawką 23% VAT.
Czy dla faktur korygujących minusowych dotyczących rozliczenia centralnego ogrzewania przed umniejszeniem podatku VAT należnego, trzeba posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę?
Czy faktury te traktować, że dotyczą mediów, czy raczej traktować, że dotyczą najmu?
Jeżeli faktura taka została wysłana pocztą, listem poleconym, to czy po upływie określonego terminu list polecony nie został zwrócony przez pocztę, to czy jest to wystarczające potwierdzenie, że otrzymanie faktury zostało potwierdzone?
Czy obniżenie kwoty wpłacanego czynszu przez najemcę w kolejnym miesiącu o kwotę wynikającą z faktury korygującej zmniejszającej, jest wystarczającym potwierdzeniem otrzymania faktury korygującej przez najemcę?