Odpowiedź:
Budowa placu składowego wraz ze ścianami oporowymi z elementów prefabrykowanych nie wymaga projektanta sprawdzającego.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z 7.07.1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332) – dalej pr. bud., projektant ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu architektoniczno-budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności. Zgodnie z art. 20 ust. 3 pr. bud., obowiązek, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy: 1) zakresu objętego sprawdzaniem i opiniowaniem na podstawie przepisów szczególnych oraz 2) projektów obiektów budowlanych o prostej konstrukcji, jak: budynki mieszkalne jednorodzinne, niewielkie obiekty gospodarcze, inwentarskie i składowe. Z treści pytania można wywnioskować, że planowany obiekt będzie składać się z utwardzonego placu, na którym będą składowane towary i otoczony będzie ścianami, na które będą składać się elementy prefabrykowane. Z charakterystyki takiego obiektu wynika, że jego konstrukcja będzie prostsza aniżeli domu jednorodzinnego lub budynku gospodarczego. Ponadto należałoby ją zaliczyć do konstrukcji powtarzanej oraz typowej dla tego rodzaju obiektów. Tak wiec należy uznać, że projekt tego rodzaju obiektu nie będzie wymagał projektanta sprawdzającego.

Paweł Fiktus, autor współpracuje z publikacją Serwis Budowlany
Odpowiedzi udzielono 1.08.2017 r.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Budowlany
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów