Pytanie
Czy biletu wstępu do obiektów turystycznych tj. bazyliki, wieże widokowe, które nie posiadają dokładnych danych sprzedającego i kupującego mogą zostać zaliczone w koszty uzyskania przychodu w działalności gospodarczej?
Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, w ramach działalności zajmuję się organizacją turystyki. Organizując wycieczkę dla grupy wykupuję przed zwiedzaniem bilety wstępu do różnych obiektów, np. zabytkowych bazylik. Zakupując ww. bilety nie otrzymuję od sprzedającego faktury, rachunku czy też paragonu, ponieważ sprzedający takich dokumentów nie wystawia. Dokumentem poświadczającym mój wydatek jest bilet wstępu, na którym jedynymi danymi sprzedającego jest na przykład nazwa obiektu.
Czy dany wydatek mogę zaliczyć w koszty podatkowe prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej?
Czy wystarczającym dowodem zakupu w ww. sytuacji będzie bilet wstępu lub ewentualny paragon z kasy fiskalnej?