Pytanie
Żona posiada odrębną nieruchomość (dom przepisany przez rodziców tylko na nią w trakcie trwania już związku małżeńskiego) oraz nieruchomość wspólną z małżonkiem (dom wspólnie zakupiony). Od 2007 r. małżonkowie wynajmowali obie nieruchomości. Do urzędu skarbowego złożone zostało pismo o wyborze formy opodatkowania - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz oświadczenia małżonków, że dochody z najmu będzie rozliczała żona. W 2010 r. i 2011 r. żona wynajmowała tylko nieruchomość odrębną (dom przepisany przez rodziców), nie składając żadnego oświadczenia do urzędu skarbowego. Przychody zostały rozliczone ryczałtem. Od 2012 r. małżonkowie ponownie zamierzają wynajmować obie nieruchomości. Złożyli w związku z tym ponowne oświadczenia o całkowitym rozliczaniu przychodów z tego tytułu przez żonę.
Czy takie postępowanie jest prawidłowe?