Ponadto przekazywane wspólnocie plany nie zawsze uwzględniają zmiany w przeznaczeniu takich pomieszczeń. Przed zawarciem aktu notarialnego warto więc sprawdzić, jaki ma być status części wspólnych budynku.

O tym, czy pralnia, suszarnia bądź rowerownia stanowią części wspólne nieruchomości, decydują zapisy, które umieścił deweloper w akcie notarialnym. Zwykle są to pomieszczenia służące wszystkim właścicielom, przeznaczone do wspólnego użytku. Koszty ich utrzymania ponosi cała wspólnota mieszkaniowa, a każdy współwłaściciel uczestniczy w nich proporcjonalnie do wielkości swojego udziału.

Czasami jednak nie stanowi ona części wspólnej nieruchomości i prawo do użytkowania tego pomieszczenia przysługuje jedynie właścicielowi konkretnego lokalu, do którego zostało przypisane. W takim przypadku konieczne jest sprawdzenie KW lokali, wobec których kierowane są roszczenia. Tylko w ten sposób mieszkańcy mogą się dowiedzieć, czy jest szansa na odzyskanie sprzedanych przez dewelopera pomieszczeń, które powinny stanowić powierzchnię wspólną.

Źródło: www.newseria.pl, stan z dnia 21 grudnia 2016 r. 

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami