Poniżej przedstawiamy argumentację, odnoszącą się kolejno do wszystkich zarzutów ze strony Inwestora.

Pękająca podłoga
Niezależny nadzorca inwestycji już kilkakrotnie potwierdził, że pęknięcia podług spowodowane są brakiem uwzględnienia w projekcie (przygotowywanym przez spółkę, wskazaną przez Inwestora) metalowej siatki, która powinna wzmacniać konstrukcję. Covec zobowiązany był wykonać prace zgodnie z projektem budowlanym. Nie może zatem ponosić odpowiedzialności za działania, które są wynikiem całkowitego przestrzegania jego treści. Ponadto chcemy wyrazić zaskoczenie decyzją Inwestora, aby posądzić wykonawcę o błędy związane procesem projektowania. Podkreślając swoją dobrą wolę Covec, po rozmowach z Inwestorem i nadzorcą inwestycji, postanowił samodzielnie naprawić błędy biura projektowego. Co więcej prace te pokrył z własnych zasobów finansowych, a o zwrot poniesionych kosztów, nigdy nie się nie ubiegał.

Przeciekający sufit
Nadużyciem jest również szukanie odpowiedzialności Covec za zniszczenia dachu budynku. Podwykonawca, odpowiedzialny za instalację systemu klimatyzacji (wyraźnie rekomendowany przez OST GROMADA) aż do dziś nie zakończył prac, które prowadził. Jego prace, w znacznym stopniu, związane są z demontażem części dachu. Mimo kilku prób doprowadzenia dachu do stanu pożądanego, prace instalacyjne niezmiennie prowadzą do kolejnych zniszczeń. Bez porozumienia Inwestora z podwykonawcą, odpowiedzialnym za klimatyzację, Covec nie widzi możliwości rozwiązania tego problemu.

Prace dodatkowe
Covec potwierdza, że często musiał reagować na zgłoszenia poprawek, odnośnie dokonanych prac. Zdecydowanie jednak zaprzecza, że poprawki były związane z niedociągnięciami wykonawcy. Sytuacja ta budziła zdziwienie, ponieważ uwagi dotyczyły zawsze zmiany, wcześniej zaakceptowanego projektu. Wielokrotnie nowe rysunki projektowe dostarczane były po zakończeniu prac budowlanych. Ponadto nowy podwykonawca, zatrudniony przez OST GROMADA, pracował w bardzo wolnym tempie, nie poddając się koordynacji Covec, jako generalnego wykonawcy, co wpływało na opóźnienia i blokadę innych prac oraz powodowało przestój setki pracowników Covec.

Zdobycie kontraktu poprzez zastosowanie rażąco niskiej ceny
W tym przypadku należy podkreślić, że Covec pozyskał zamówienie na budowę kompleksu GROMADA, w drodze negocjacji. Z zasady tryb ten wyklucza możliwość wygrania przetargu, poprzez zaoferowanie najniższej ceny. Argumentacja OST GROMADA, zarzucająca Covec zastosowanie ceny dumpingowej jest również o tyle niezrozumiała, że Inwestor po podpisaniu kontraktu postanowił podwyższyć standard hotelu. Wiązało się to przede wszystkim z potrzebą zastosowania droższych materiałów budowlanych. Zgodnie z umową, Inwestor musiał zatem liczyć się z wysokimi kosztami budowy.


Podsumowując, Covec chce zdecydowanie odciąć się od jakichkolwiek insynuacji, jakoby ponosił odpowiedzialność za problemy i opóźnienia w budowie kompleksu w Borku Fałęckim. Jednocześnie pragnie przypomnieć, że w dniu 27 czerwca zwrócił się do inwestora - OST Gromada, z prośbą o natychmiastowe uregulowanie zaległych należności. Zaległości w płatnościach ze strony Inwestora na rzecz Covec przekraczają już 270 dni.
Powyższe fakty nie zmieniają nastawienia Covec, który wciąż wyraża swoją gotowość do kontynuowania robót z chwilą, gdy tylko Inwestor zaniecha naruszeń umowy i zacznie się z niej wywiązywać.

Źródło; COVEC