Od 2005 roku ilość dwutlenku węgla pochłanianego przez drzewa na europejskim kontynencie systematycznie spada. Z czego to wynika? Po pierwsze maleje ilość dużych i starych drzew. Po drugie, przez zmianę użytkowania gruntów zmniejsza się zalesienie, a po trzecie – zmiany klimatyczne i ekstremalne zjawiska pogodowe przyczyniają się do zwiększonej ilości pożarów.

Jak szacują eksperci, od czasów rewolucji przemysłowej spalanie paliw kopalnych spowodowało, że ogromne ilości węgla, które były uwięzione w geosferze jest uwalniana do atmosfery. A zmiana użytkowania gruntów – np. urbanizacja i wylesianie – zmniejszyła wielkość biosfery, która w procesie fotosyntezy usuwa dwutlenek węgla z atmosfery. W konsekwencji wiele lasów zbliża się do „progu nasycenia” związkami węgla.

Naukowcy zwracają uwagę, że drzewa poprzez fotosyntezę wiążą dwutlenek węgla i wytwarzają tlen potrzebny nam do oddychania. Szacuje się, że jedno duże drzewo (25 m wysokości) usuwa w ciągu dnia z otoczenia tyle samo dwutlenku węgla, ile emitują dwa domy jednorodzinne.
W artykule wskazano, iż mimo że realizowane są programy zalesiania, zwłaszcza po II wojnie światowej, to procesy te postępują zbyt wolno, by lasy były w stanie walczyć z rosnącą ilością CO2.