Akt ten zakłada likwidację samorządu zawodowego urbanistów oraz otwiera dostęp do zawodu. Utrata statusu zawodu zaufania publicznego, obawa przed obniżeniem standardów jakościowych usług oraz brak mechanizmów dyscyplinarnych – to główne zagadnienia poruszane w dyskusjach odnośnie proponowanych zmian.

Czy samorząd zawodowy urbanistów był potrzebny i czy spełnił swoją rolę? Jak zmieni się zawód urbanisty po otwarciu dostępu do niego? Jak może wpłynąć to na proces planistyczny? Czy stowarzyszenia zrzeszające urbanistów będą mogły zastąpić samorząd zawodowy?

Aby spróbować odpowiedzieć na te i inne pytania 29 października 2014 roku, w godzinach 9:00-15:00, w auli Politechniki Gdańskiej przy ul. Narutowicza 11/12 w Gdańsku odbędzie się konferencja „Urbanista w obliczu przemian. Wpływ ustawy deregulacyjnej na organizację i wykonywanie zawodu”. W trakcie paneli tematycznych przedstawione zostaną opinie popierające deregulacje, jak również te, które odnoszą się do niej krytycznie. Uczestnicy konferencji będą mogli wziąć czynny udział w dyskusjach panelistów, wśród których znajdą się urbaniści, architekci, samorządowcy i prawnicy.

Swoją obecność na poszczególnych panelach potwierdzili już:
•arch. Grzegorz Buczek (Politechnika Warszawska/ wiceprezes TUP),
•prof. UG, dr hab. Tomasz Bąkowski (Uniwersytet Gdański),
•dr Jacek Jaworski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie),
•dr Dominik Sypniewski (Politechnika Warszawska),
•Barbara Pujdak (Biuro Rozwoju Gdańska),
•dr inż. arch. Elżbieta Czekiel-Świtalska (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
•dr inż. arch. Barbara Bańkowska (Instytut Projektowania Urbanistycznego w Gdańsku)
•arch. Maria Kiełb-Stańczuk. (PPR „Dom” w Starogardzie Gdańskim)
Wykład inauguracyjny wygłosi zaś prof. PG, dr hab. inż. arch. Piotr Lorens.

Bardziej szczegółowy program zostanie upubliczniony na stronie www.im.edu.pl w późniejszym terminie.

Udział w konferencji jest całkowicie bezpłatny. Organizatorzy przewidują wydanie pokonferencyjnej publikacji na łamach periodyku „Metropolitan”.
Serwis ABC Budownictwo objął konferencje Urbanista w obliczu przemian. Wpływy ustawy deregulacyjnej na organizację i wykonywanie zawodu patronatem medialnym.

Wszelkie aktualne informacje ws. konferencji można uzyskać pod adresem: damian.zelewski@im.edu.pl

O wydarzeniu pisaliśmy też w artykule pt. Deregulacja, czyli urbanista w obliczu przemian