Pytanie
Na działce gminnej o przeznaczeniu drogowym, inwestor wybudował drogę dojazdową do nieruchomości bez uzyskania pozwolenia na budowę i zgody właściciela nieruchomości. W trakcie oględzin przyznał w protokole, że to on jest inwestorem prowadzonych robót. PINB wszczął postępowanie legalizacyjne, jednocześnie zawiadamiając prokuraturę o popełnionym przestępstwie. Obecnie inwestor stwierdza, że to nie on wykonał roboty, nie ma z nimi nic wspólnego, a protokół oględzin podpisał nieświadomie. Również w sądzie, gdzie prowadzone jest na wniosek prokuratury postępowanie karne wypiera się udziału w inwestycji. PINB oczekuje na zakończenie postępowania sądowego celem uzyskania jednoznacznej informacji dotyczącej ustalenia rzeczywistego inwestora robót.
Co powinien zrobić PINB, jeśli sąd umorzy postępowanie z braku dowodów lub z powodu niewykrycia sprawcy samowoli?