Aktywne uczestnictwo polskich firm i instytucji otoczenia biznesu w konsultacjach z administracją w obszarze polityki handlowej i unijnej ochrony celnej ma wpływ na decyzje Komisji Europejskiej o zawieszeniu poboru ceł i ustanawianiu preferencyjnych kontyngentów taryfowych lub przeciwdziałaniu wnioskom o obniżenie ceł na import towarów z Polski.

Dzięki temu polskie firmy mogą kupić niedostępne w UE materiały z krajów trzecich po obniżonych lub zerowych stawkach celnych. Rozwiązanie to jest wsparciem dla ich rozwoju, zwiększa ich konkurencyjność na rynku i możliwość tworzenia nowych miejsc pracy. Wnioski o zawieszenie poboru ceł lub ustanowienie preferencyjnego kontyngentu taryfowego resort gospodarki przyjmuje dwa razy do roku.
Działaniem chroniącym polskich producentów jest także możliwość złożenia sprzeciwu do wniosków innych państw członkowskich w zakresie zawieszenia poboru ceł lub ustanowienia preferencyjnego kontyngentu taryfowego, gdy istnieje w Polsce produkcja danego towaru. Do tej pory Polska złożyła ok. 200 sprzeciwów do takich wniosków lub obowiązujących już regulacji. Ok. 50 proc. z nich zostało uwzględnionych albo osiągnięto satysfakcjonujące kompromisy, co pozwoliło uniknąć preferencji celnych dla towarów produkowanych w Polsce.
(...)
 
Czyta więcej: www.podatki.abc