Decyzja Komisji wydana 11 lipca 2012 r. dotyczy projektu pn. „Gazociąg Szczecin-Gdańsk”, dla którego dofinansowanie unijne wynosi niemal 227 mln zł. „Jest to najdłuższy gazociąg wspierany z Programu Infrastruktura i Środowisko. Dzięki realizacji przedsięwzięcia powstanie 265 km przesyłowej infrastruktury gazowej” - dodał wiceminister Zdziebło. Już pod koniec 2013 r. inwestycja, realizowana przez OGP Gaz-System S.A., zapewni pokrycie zapotrzebowania na gaz w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim i wielkopolskim, a także pozwoli na współpracę z podziemnymi magazynami gazu.
12 lipca 2012 r. Komisja Europejska, potwierdziła również przyznanie dofinansowania ze środków unijnych dla budowy kawernowego podziemnego magazynu gazu Kosakowo, zlokalizowanego w województwie pomorskim. W przyszłości magazyn będzie bezpośrednio współpracować z gazociągiem Szczecin-Gdańsk. Na realizację projektu PGNiG S.A. uzyskało wsparcie unijne w wysokości ponad 112,5 mln zł. Inwestycja obejmuje budowę 4 kawern o czynnej pojemności magazynowania około 100 mln m3 gazu ziemnego.
W Komisji Europejskiej trwa obecnie ocena jeszcze 10 dużych projektów dla sektora energetyki, Programu Infrastruktura i Środowisko. Są to inwestycje realizowane przez PGNiG S.A., OGP Gaz-System S.A., PSE Operator S.A. oraz przedsięwzięcia dotyczące budowy farm wiatrowych.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line

Źródło: www.pois.gov.pl, stan z dnia 18 lipca 2012 r.