Jak poinformowano na konferencji prasowej we Wrocławiu, podczas badań w 2015 r. w Bogatyni na stacji przy ul. Francuskiej padła rekordowa liczba dni z przekroczeniami norm zanieczyszczenia; było ich aż 172, czyli prawie połowa roku.

Jak podano, dopuszczalna częstość przekroczeń wynosi 35 razy w roku. Natomiast w 2017 r. w czasie kolejnego kontrolnego około siedmiomiesięcznego badania w Bogatyni-Zatoniu, które wykonano w okresie: luty-czerwiec oraz październik- grudzień przekroczenia stwierdzono w ciągu 67 dni.

„Według oceny Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska z 2015 r. ponad połowę przekroczeń normy dobowej zarejestrowano w sezonie pozagrzewczym. Zatem decydujący wpływ na jakość powietrza w tym rejonie mają źródła inne niż grzewcze” - powiedział Radosław Gawlik.

Dodał, że główne źródła tzw. emisji pyłów zawieszonych z Kopani Węgla Brunatnego Turów, na które wskazuje WIOŚ, to wyrobisko górnicze, zasobnik buforowy, sortownia węgla, plac węglowy oraz droga węglowa.

„Wiemy, że kopalnia podjęła różnorodne działania mające poprawić sytuację, ale najwyraźniej są one niewystarczające” - ocenił aktywista DAS.

„Wysokie stężenie pyłu PM10 jest szczególnie niebezpieczne dla osób z chorobami krążenia, a także dla dzieci i osób starszych” – powiedziała dr Hanna Schudy z DAS.

Dodała, że według niezależnej ekspertyzy dla Dolnego Śląska, przeprowadzonej w 2017 r. przez Uniwersytet Wrocławski, w Bogatyni z powodu zanieczyszczeń powietrza corocznie umiera przedwcześnie ok. 30 osób. Natomiast liczba absencji w pracy wynosi 12 tys. dni.

Aktywiści z Dolnośląskiego Alarmu Smogowego 17 maja zaplanowali specjalną konferencję informacyjną w Bogatyni, na którą zapraszają przede wszystkim mieszkańców. DAS chce przede wszystkim doprowadzić do poprawy jakości powietrza, ale też i stałego monitorowania. Dotychczasowe badania były tylko okresowe.

„Ludzi mają prawo do wiedzy, czym oddychają i kiedy powinni się chronić. Zarówno kopalnia jak i gmina to bogate podmioty i są one w stanie skutecznie rozwiązać te problemy z zanieczyszczeniami” - powiedział Gawlik.

Bogatynia to miasto położone na południowo-zachodniej rubieży Polski w tzw. worku turoszowskim, otoczonym przez granice z Niemcami i Czechami. Znajduje się tam polska kopalnia i elektrownia Turów oraz podobne zakłady po stronie czeskiej i niemieckiej.(PAP)