I. Pomyłka
 
a. Ewidencja w formie papierowej
 
Przeanalizujmy pierwszy przypadek, gdy sami spostrzegliśmy błąd w karcie ewidencji odpadów. Jeśli ewidencję prowadzimy w formie papierowej, to zwyczajnie skreślamy błędny kod i wpisujemy prawidłowy, stawiając parafkę przy każdej poprawce, a gdy poprawek dokonuje nasz pracownik, wystawiamy mu do tego upoważnienie, chyba że prowadzenie ewidencji odpadów należy do jego obowiązków. Nie jest to duży problem, jeśli na karcie przekazania odpadu był wpisany prawidłowy kod odpadu. Jeśli nie, to poprawki te muszą zostać parafowane przez odbiorcę karty. Powinniśmy również sporządzić pismo przewodnie do wystawionych KEO i KPO (jeśli jest ich kilka i występują rozbieżności w kodach odpadów), w którym pomyłki zostaną wyjaśnione. Takie pismo powinien podpisać również odbiorca KPO.
 

b. Ewidencja w formie elektronicznej
 
Kłopot mamy większy, gdy ewidencję prowadzimy w komputerze. Wtedy dokonanie poprawek w KEO może być niemożliwe. Pozostaje pisać wyjaśnienia. Należy uczynić to bezzwłocznie, gdyż w przypadku kontroli przedsiębiorca i tak zostanie wezwany do usunięcia nieprawidłowości.
   
II. Świadoma zmiana kodu odpadu

(...)

 

To tylko fragment komentarza opublikowanego w programie Prawo Ochrony Środowiska. Dowiedz się więcej o programie i zamów bezpłatną prezentację >>>