"Kilkadziesiąt ustaw nakłada na firmy w kontaktach z administracją obowiązek podawania w składanych formularzach czy wnioskach numerów, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, lub innych danych identyfikujących. Ma to zmienić prawo działalności gospodarczej, którym niebawem zajmie się rząd. Jak przekonuje resort gospodarki, usunięcie tych wymogów, przede wszystkim w odniesieniu do przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, uprości identyfikację.
„Przedsiębiorca we wniosku np. o wydanie zezwolenia bądź wpis do RDR (Rejestr Działalności Regulowanej) będzie podawał tylko jeden numer” – czytamy w założeniach do nowej ustawy dla biznesu.
Ta na pozór niekontrowersyjna propozycja spotkała się z ostrą reakcją zarówno innych ministerstw, jak i ekspertów.
– Identyfikacja wyłącznie po NIP jest niemożliwa – mówi wprost wiceminister sprawiedliwości Jerzy Kozdroń. – Nie po to z mozołem tworzymy dobrze funkcjonujące rejestry, aby potem z nich nie korzystać. A pamiętajmy, że posługiwanie się wyłącznie jednym numerem zagroziłoby także bezpieczeństwu obrotu – dodaje.
Eksperci zgadzają się ze stanowiskiem resortu sprawiedliwości. Dr Mariusz Bidziński, wspólnik w kancelarii Chmaj i Wspólnicy, nową propozycję nazywa chybioną.
– Przy identyfikacji przedsiębiorcy wyłącznie po 10-cyfrowym kodzie łatwo o pomyłkę. To może skutkować np. wyciąganiem konsekwencji wobec niewłaściwego podmiotu – wskazuje dr Bidziński.

Obowiązek stosowania licznych numerów identyfikacyjnych nakłada na nas Unia Europejska. Na przykład w ustawie – Prawo celne (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 727 ze zm.) numerem stosowanym do celów identyfikacji przedsiębiorców i innych osób w ich kontaktach z organami celnymi jest EORI. Został on wprowadzony w związku z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 312/2009 z 16 kwietnia 2009 r. „Jego zastąpienie NIP w kontaktach z organami celnymi byłoby niezgodne z prawem unijnym” – czytamy w stanowisku resortu finansów."

(...)

Dziennik Gazeta Prawna