Wydanie interpretacji ogólnej przez ministra finansów stało się konieczne w związku z wątpliwościami podatników wywołanych zmianą stanowiska izb skarbowych po nowelizacji przepisów ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym.
W interpretacjach wydawanych w 2015 r. fiskus wskazywał na brak możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego w VAT przez podmioty prowadzące obsługę rachunkowo-księgową i sporządzające deklaracje podatkowe. Dodatkowo odmawiał im skorzystania od 1 marca 2015 r. z możliwości zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej.
Jednak jak wskazało Ministerstwo Finansów w sytuacji gdy podmiot świadczy wyłącznie usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych lub też sporządzania (wypełniania) zeznań i deklaracji podatkowych może on korzystać ze wspomnianego zwolnienia podmiotowego w VAT, a obowiązek ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej powstaje u takiego podmiotu na zasadach ogólnych.
(...)
 
Czytaj więcej: www.podatki.abc.pl