Wyniki nie są jeszcze ostateczne, bo uczestnicy przetargu mają 10 dni na ewentualne odwołania. "Spodziewamy się, że firmy odwołają się od rozstrzygnięcia" - powiedział w poniedziałek wiceprezes spółki "Lech" Adam Kamiński. Zaznaczył, że dopiero po rozstrzygnięciu ewentualnych odwołań będzie można "rozmawiać o oszczędnościach". Miasto zamierzało bowiem przeznaczyć na sfinansowanie całego zamówienia blisko 19,5 mln zł brutto.

Przetarg był dwuetapowy. Dla jego potrzeb miasto zostało podzielone na sześć sektorów, a uczestnicy przetargu mogli składać oferty na wszystkie lub tylko na niektóre z nich.

W drugim etapie swoje oferty złożyło sześć firm. Jak poinformowała w poniedziałek spółka "Lech", która wdraża i będzie zarządzała systemem gospodarowania odpadami w mieście, po otwarciu ofert komisja przetargowa zwróciła się do trzech firm o złożenie wyjaśnień, by upewnić się, czy ich oferty nie zawierały "rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia".

"Wyjaśnienia miały na celu umożliwienie sprawdzenia, czy oferty zostały rzetelnie przygotowane, a cena prawidłowo obliczona" - poinformowała spółka.

Ostatecznie oferty trzech podmiotów, które zawierały rażąco niską cenę, zostały odrzucone, a komisja przetargowa wybrała oferty dwóch białostockich firm: przedsiębiorstwa wielobranżowego "Transbud" oraz spółki MPO. Każdy z tych podmiotów wygrał przetarg w trzech sektorach. Łączna wartość usług z ich ofert to blisko 8,8 mln zł.

Okazało się, że oferty również tych firm były w grupie trzech podmiotów, które komisja odrzuciła z powodu rażąco niskiej ceny, ale dla innych sektorów niż te, w których ich oferty uznała za najkorzystniejsze.

Zgodnie z podjętą na wniosek prezydenta Białegostoku uchwałą rady miejskiej, opłaty za odbiór śmieci w mieście będą zależeć od wielkości mieszkania lub domu. Przyjęte zostały trzy stawki. Przy zbiórce selektywnej, dla lokalu mieszkalnego do 40 metrów kw. - 24 zł miesięcznie, od 40,01 do 80 m kw. - 38 zł, a powyżej tej powierzchni - 49 zł. Jeśli zbiórka nie będzie selektywna, stawki będą o 50 proc. wyższe. Uchwała przewiduje też m.in. dopłaty dla samotnych starszych osób.

Obowiązująca od pierwszego stycznia 2012 r. tzw. ustawa śmieciowa nakłada na gminy obowiązek całkowitego przejęcia odpowiedzialności za gospodarkę odpadami komunalnymi. Od 1 lipca gmina wypełniać będzie obowiązki związane z odbiorem, transportem, odzyskiem i unieszkodliwianiem wszystkich odpadów komunalnych. Samorządy będą także zobligowane do odbioru i zagospodarowania odpadów zielonych, odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych, a także usuwania odpadów z nielegalnych wysypisk.