W opinii wiceminister Trojanowskiej, jednym z głównych zadań państwa w rozwoju energetyki jądrowej jest egzekwowanie wymogów bezpieczeństwa, ochrony obywateli i przyszłych pokoleń przed ryzykiem związanym z technologią jądrową. – Powinno się to przekładać na poczucie bezpieczeństwa nas wszystkich - podkreśliła.

Obecnie obowiązujące przepisy ustawy Prawo atomowe są niewystarczające. – Konieczne jest ustanowienie przepisów określających wymagania bezpieczeństwa dla obiektów jądrowych na najwyższym osiągalnym poziomie, zgodnie z przepisami i zaleceniami międzynarodowymi oraz doświadczeniami państw przodujących w rozwoju technologii jądrowych - powiedziała.

W przygotowanej przez Ministerstwo Gospodarki, Państwową Agencję Atomistyki i Rządowe Centrum Legislacji nowelizacji, bezpieczeństwo ma absolutny priorytet przed innymi aspektami funkcjonowania obiektów jądrowych. Kontrolę nad nim będzie sprawował państwowy organ dozoru jądrowego, którym jest Prezes PAA. Nowe przepisy zapewnią także pełną transparentność decyzji dozoru jądrowego, a także informacji o stanie obiektów jądrowych, bezpieczeństwie ich eksploatacji i wszelkich czynnikach mających wpływ na bezpieczeństwo jądrowe i ochronę radiologiczną.

Jak podkreśliła wiceminister Trojanowska, wymogi bezpieczeństwa zostały tak sformułowane, by zapewnić konkurencyjność technologii jądrowych, nie przesądzając jaki typ elektrowni jądrowej może zostać zbudowany w Polsce. – Inwestor będzie jednak mógł wybrać jedynie spośród technologii najnowocześniejszych, spełniających najwyższe osiągalne wymagania bezpieczeństwa - wyjaśniła.

- Nowoczesne technologie jądrowe o najwyższych standardach bezpieczeństwa, jakie będą mogły być zastosowane w polskich elektrowniach jądrowych, są zaprojektowane tak, by poradzić sobie z następstwami, jakie wywołał kataklizm w japońskiej elektrowni Fukushima – powiedziała wiceminister gospodarki. Trzęsienie ziemi i tsunami pozbawiło reaktory tej elektrowni możliwości chłodzenia po ich wyłączeniu, co spowodowało awarię. - Doświadczenia japońskie będą przedmiotem naszych analiz i pomogą doskonalić stosowne procedury – zapewniła Pełnomocnik Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej.