1 Kodeks cywilny 2017 PLUS - zbiór przepisów.
Rok wydania: 2017.
Stan prawny na 1 stycznia 2017 r. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

2. Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Swoboda działalności gospodarczej. Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Udostępnianie informacji gospodarczych i wymiana danych gospodarczych.
Autorzy: Praca zbiorowa.
Rok wydania: 2017.
27. wydanie zbioru przepisów prawa handlowego. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

3. Kodeks cywilny ze schematami.
Autorzy: Rafał Baranek, Łukasz Zamojski.
Rok wydania: 2016.
Publikacja zawiera tekst ustawy - Kodeks cywilny wraz z przepisami wprowadzającymi oraz wykazami aktów zmieniających i wykonujących kodeks. Uwzględniono m.in. ustawę z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, która wchodzi w życie 8 września 2016 r. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

4. Metodyka sporządzania umów gospodarczych.
Autorzy: Aleksandra Cempura, Anna Kasolik.
Rok wydania: 2014.
Publikacja ta zawiera przystępne omówienie wielu rodzajów umów, z jakimi można spotkać się w praktyce obrotu. Wzory klauzul umownych przedstawiono w sposób praktyczny, z objaśnieniem i wskazaniem wariantów stosowanych w określonych sytuacjach. Dodatkowo uwzględniono orzecznictwo Sądu Najwyższego, które ukształtowało praktykę interpretacji klauzul wzbudzających wątpliwości w określonych sytuacjach. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

5. Nabycie przedsiębiorstwa będącego przedmiotem zapisu windykacyjnego. Aspekty materialno- i proceduralnoprawne.
Autor: Paweł Blajer.
Rok wydania: 2017.
Stwierdzenie nabycia przedsiębiorstwa będącego przedmiotem zapisu windykacyjnego może stwarzać trudności w praktyce, dlatego w publikacji szeroko omówiono materialne i procesowe uwarunkowania z tym związane. Opracowano przy tym nowe podejście teoretyczne zarówno do samej istoty przedsiębiorstwa, jak i do kwestii konkretnych czynności, które powinny zostać podjęte, jeśli jest ono przedmiotem zapisu windykacyjnego. 

Fragment publikacji (.pdf)
 
Nabycie przedsiębiorstwa będącego przedmiotem zapisu windykacyjnego. Aspekty materialno- i proceduralnoprawne
Paweł Blajer
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł