1 Prawo budowlane. Warunki techniczne i inne akty prawne. Przepisy.
Rok wydania: 2016.
Publikacja zawiera tekst ustawy - Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, w tym m.in. tekst rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Zbiór jest przeznaczony przede wszystkim dla praktyków, a także aplikantów oraz studentów wydziałów prawa i administracji. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

2. Nieruchomości w prawie cywilnym, administracyjnym i podatkowym. Tom I.
Autorzy: Stefan Babiarz (red. naukowy), Adam Bieranowski, Maciej Jaśniewicz, Tomasz Kolanowski, Ryszard Pęk, Ewa Stefańska.
Rok wydania: 2016.
W publikacji w sposób szczegółowy i kompleksowy zaprezentowano problematykę szeroko pojętego obrotu nieruchomościami i korzystania z nich zarówno w stosunkach gospodarczych, jak i rodzinnych. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

3. Egzekucja z nieruchomości.
Autorzy: Piotr Borkowski, Olga Leśniak.
Rok wydania: .
Publikacja stanowi kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień dotyczących egzekucji z nieruchomości, z uwzględnieniem nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego z dnia 10 lipca 2015 r., która wprowadziła szereg zmian w postępowaniu egzekucyjnym. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

4. Prawo budowlane. Komentarz.
Autorzy: Praca zbiorowa.
Rok wydania: 2015.
Komentarz prezentuje wnikliwą i przystępną interpretację przepisów ustawy - Prawo budowlane oraz innych aktów prawnych z nią związanych. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

5. Umowy w procesie budowlanym.
Autorzy: Michał Behnke, Bogna Czajka-Marchlewicz, Dorota Dorska.
Rok wydania: 2011.
Autorzy publikacji przedstawili liczne poglądy dotyczące zagadnień związanych z umowami zawieranymi w ramach procesu budowlanego i ich wykonaniem, ukształtowane w praktyce pomocy prawnej świadczonej na rzecz inwestorów, przedsiębiorców budowlanych i organów administracji publicznej. 

Umowy w procesie budowlanym
Michał Behnke, Bogna Czajka-Marchlewicz, Dorota Dorska
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł