1. Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Swoboda działalności gospodarczej. Prawo upadłościowe i naprawcze. Prawo restrukturyzacyjne. Udostępnianie informacji gospodarczych i wymiana danych gospodarczych.
Autorzy: Praca zbiorowa.
Rok wydania: 2015.
24. wydanie zbioru przepisów z prawa handlowego. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

2. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej.
Autorzy: Małgorzata Sieradzka, Marian Zdyb.
Rok wydania: 2013.
Komentarz do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zawiera kompleksowe omówienie problematyki aktywności gospodarczej. W publikacji przedstawiono najważniejsze aspekty działalności gospodarczej - jej podjęcie, wykonywanie, zawieszenie oraz zakończenie. Omówiono także przepisy prawne dotyczące ograniczeń swobody wykonywania działalności gospodarczej, w tym przepisy prawa Unii Europejskiej. W opracowaniu uwzględniono aktualne orzecznictwo z tego zakresu. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

3. Konstytucje firm rodzinnych. W kierunku długowieczności.
Autorzy: Adrianna Lewandowska, Jacek Lipiec.
Rok wydania: 2015.
Książka opisuje obszary związane z sukcesją, wartościami oraz barierami występującymi w przedsiębiorstwach rodzinnych, wskazując zarówno dylematy, jaki drogi rozwoju. Autorzy swoje refleksje opierają na badaniach i analizach, niekiedy obalając mity, czasem przedstawiając zaskakujące treści i rozwiązania. Publikacja ta stanowi swoiste vademecum prowadzenia firm rodzinnych.

Fragment publikacji (.pdf)
 
Dowiedz się więcej o tej książce
Konstytucje firm rodzinnych. W kierunku długowieczności
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

 

4. Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa według polskiego prawa bilansowego.
Autor: Dariusz Wędzki.
Rok wydania: 2014.
W książce zaprezentowano przystępne wyjaśnienia dotyczące treści pozycji sprawozdania finansowego przedsiębiorstw sporządzanego na podstawie polskiego prawa bilansowego, a w szczególności Ustawy o rachunkowości, rozporządzeń wykonawczych i Krajowych Standardów Rachunkowości z wyłączeniem Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

5. Stosunek członkostwa w zarządzie spółki kapitałowej.
Autor: Krzysztof Kułak.
Rok wydania: 2015.
Książka prezentuje nowatorskie ujęcie relacji łączącej spółkę kapitałową z członkiem jej zarządu. Zaproponowana w opracowaniu koncepcja członkostwa w zarządzie oparta jest na uznaniu powołania członka zarządu za jednostronną, upoważniająco-kreującą czynność prawną, mandatu - za szczególnego rodzaju upoważnienie (kompetencję), samego zaś stosunku członkostwa w zarządzie - za stosunek typu kompetencyjnego. 

Fragment publikacji (.pdf)