1 Prawo ochrony środowiska.
Autorzy: Ewa Badowska-Domagała, Anna Barczak, Karolina Bartniak, Bogusz Bomanowski, Marek Górski (red. nauk.), Agnieszka Jaworowicz-Rudolf, Aneta Kaźmierska-Patrzyczna, Anna Kempa, Joanna Sylwia Kierzkowska, Piotr Korzeniowski, Monika A. Król, Magdalena Łysek, Magdalena Michalak, Joanna Miłkowska-Rębowska.
Rok wydania: 2014.
Książka składa się z dwóch części - w pierwszej przedstawiono zagadnienia dotyczące zasad ogólnych prawa ochrony środowiska, kwestie zadań i kompetencji organów zarządzających tą ochroną, poruszono też problematykę odpowiedzialności prawnej. W drugiej części omówiono natomiast regulacje sektorowe dotyczące zwłaszcza prawa emisyjnego, ochrony powietrza, usuwania skutków poważnych awarii, gospodarki odpadami, ochrony wód morskich i ochrony różnorodności biologicznej. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

2. Prawo ochrony środowiska. Komentarz.
Autor: Krzysztof Gruszecki.
Rok wydania: 2016.
W czwartym wydaniu komentarza do ustawy - Prawo ochrony środowiska autor uwzględnił m.in. najnowsze rozwiązania antysmogowe oraz orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach rozstrzyganych na podstawie komentowanej ustawy. Znaczenie tego opracowania w praktyce potwierdza fakt, że jest ono najczęściej powoływane w orzeczeniach sądów administracyjnych. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

3. Prawo środowiska Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe.
Autor: Maria Magdalena Kenig-Witkowska.
Rok wydania: 2011.
W publikacji przedstawiono źródła, definicje i zakres obowiązywania prawa środowiska UE, omówiono jego cele i zasady, a także mechanizm prawotwórczy, zagadnienia harmonizacji, wdrażania, przestrzegania oraz odpowiedzialności za jego naruszenie. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

4. Problemy pogranicza prawa administracyjnego i prawa ochrony środowiska.
Autorzy: Aneta Kaźmierska-Patrzyczna (red. naukowy), Piotr Korzeniowski (red. naukowy), Małgorzata Stahl (red. naukowy).
Rok wydania: 2017.
Książka stanowi kompleksowe opracowanie na temat kluczowych problemów badawczych występujących na styku prawa administracyjnego i prawa ochrony środowiska. 

Fragment publikacji (.pdf)

 

Problemy pogranicza prawa administracyjnego i prawa ochrony środowiska
A. Kaźmierska-Patrzyczna (red. naukowy), P. Korzeniowski (red. naukowy), M. Stahl (red. naukowy)
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł
 

5. Prawna ochrona przyrody w Polsce, Czechach i Słowacji [EBOOK PDF].
Autor: Wojciech Radecki.
Rok wydania: 2010.
Przedmiotem monografii są badania komparatystyczne trzech systemów prawnych ochrony przyrody.