1 Leksykon prawa budowlanego, planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami.
Autorzy: Joanna Dziedzic-Bukowska, Jacek Jaworski, Paweł Sosnowski.
Rok wydania: 2016.
Autorzy skoncentrowali się na omówieniu poszczególnych pojęć z perspektywy zarówno teoretycznej, jak i praktycznej. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

2. Prawo pierwokupu nieruchomości.
Autor: Wojciech Gonet.
Rok wydania: 2017.
W książce przedstawiono praktyczne zasady stosowania przepisów dotyczących prawa pierwokupu nieruchomości, które zostały uregulowane w ponad 20 aktach prawnych. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

3. Prawo nieruchomości. Użytkowanie wieczyste, służebności, egzekucja z nieruchomości. Gospodarka nieruchomościami. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Księgi wieczyste. Lokale. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców.
Autorzy: Praca zbiorowa.
Rok wydania: 2017.
6. wydanie zbioru przepisów z prawa nieruchomości. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

4. Umowy o roboty budowlane w zamówieniach publicznych .
Autorzy: Lidia Więcław-Bator, Leopold Kruszka.
Rok wydania: 2017.
W publikacji przedstawiono m.in.: analizę techniczno-prawną dotyczącą umów o roboty budowlane oraz wykaz najczęściej popełnianych błędów w zakresie sporządzania, realizacji i rozliczania umów o roboty budowlane, usług projektowych i usług nadzoru inwestorskiego. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

5. Podatek od towarów i usług w budownictwie i obrocie nieruchomościami.
Autor: Beata Rogalska.
Rok wydania: 2016.
Opracowanie zawiera analizę najważniejszych aspektów związanych z opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług robót budowlanych i obrotu nieruchomościami, z uwzględnieniem rozstrzygnięć sądów administracyjnych oraz interpretacji indywidualnych. 

Fragment publikacji (.pdf)
 
Podatek od towarów i usług w budownictwie i obrocie nieruchomościami
Beata Rogalska
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł